OFERTA KONTENERY

GRUZ

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany

ODPADY PO BUDOWLANE (MIESZANE)

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

ZIEMIA

Gleba, ziemia, w tym kamienie

ODPADY ZIELONE

Odpady powstałe w wyniku sprzątania ogrodu, wycinki drzew, krzewów

DREWNO

Odpady drewna budowlanego, elementy futryn, drzwi i okien oraz pozostałego wyposażenia

ZŁOM

Odpady typu złom

POZOSTAŁE USŁUGI

ŁADOWARKA TYPU BOBCAT

Załadunek gruzu, ziemi, odpadów z rozbiórek i remontów

*Cena ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju prac, lokalizacji

MINIKOPARKA

Prace w zakresie robót ziemnych : fundamenty, drenaże, odwionienia, niwelacje terenu, oczka wodne, instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

KOPARKO-ŁADOWARKA

Przygotowania terenów budowy chodników i dróg, prac porządkowych, wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych

ZSYP UNIWESALNY

Zsypy budowlane do gruzu, umożliwiają bezpieczny i czysty dla otoczenia transport pionowy gruzu i tzw. "śmieci budowlanych" bezpośrednio do kontenerów.

*Cena ustalana indywidualnie

TRANSPORT

Prace w zakresie transportu / sprzedaży kruszywa, piasku, suchego betonu. Transport maszyn budowlanych.

KOMPLEKSOWA USŁUGA SPRZĄTANIA

Nasi pracownicy uporządkują plac budowy - nagromadzone odpady wraz z załadunkiem.